Vahingon sattuessa toimi näin (OP Pohjolan ohjeistus):

  1. OP-Pohjolan hoitolaitosyhteistyökumppanit löydät osoitteesta www.pohjola.fi/urheilu. Pohjola on rakentanut urheilijoiden tarpeisiin laadukkaan ja kattavan sairaanhoitoverkoston. Pohjolan päätavoite on yhdessä kumppaneidensa kanssa auttaa sinut laadukkaaseen hoitoon.
  2. Täytä Pohjolan urheiluvahinkoilmoitus puhelimitse numerossa 0303 0303 (arkisin klo 8 - 18) tai verkossa osoitteessa http://www.pohjola.fi/.
  3. Korvauksenhakija maksaa hoitokulut ensin itse ja hakee Kelasta sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset. Kelasta on haettava korvaukset 6 kuukauden kuluessa siitä, kun kulut on maksettu.

Useimmat hoitolaitokset hoitavat sairausvakuutuksen osuuden Kelasta puolestasi. Tällöin korvaushakemuksen liitteeksi riittävät kopiot alkuperäisistä kuiteista. Ota mukaan Kelakortti.

Saatuasi Kelasta korvauksen, toimita Kelan antama alkuperäinen korvauslaskelma sekä kopiot Kelaan toimitetuista kuiteista. Liitä mukaan alkuperäiset kuitit kuluista, joista Kela ei maksa korvausta sekä lääkkeiden alkuperäiset maksukuitit, reseptit tai niiden kopiot.Tuplaturva
        

Valon ja Pohjola Vakuutus Oy:n sopima urheilun Tuplaturvavakuutus on voimassa myös niissä urheiluseuroissa, joiden lajiliitto on maksanut vakuutuksen seurojensa puolesta.

Tuplaturvaan liittymällä lajiliitto takaa toiminnassaan mukana oleville seuroille Tuplaturvan kattamat toiminnanvastuuvakuutuksen sekä vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutuksen.

Tarkistä täältä onko liittosi mukana Tuplaturvavakuutuksessa

Vakuutusesite 2013

Vakuutuksen voimassaolo

    Vakuutus on voimassa vuoden 2013 loppuun asti. Neuvottelut vuoden 2014 sopimuksen osalta ovat käynnissä.

Vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus 06-8727591

Vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus korvaa liittojen, liittojen piirien tai alueiden tai urheiluseurojen toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekeville sattuvia tapaturmia.

Millaisia asioita Tuplaturva kattaa ja millaisin ehdoin?

  •     Vapaaehtoistyöntekijän ei tarvitse olla seuran jäsen, vakuutus on silti voimassa.
  •     Tapaturma voi sattua esimerkiksi talkoissa, valmennus-, koulutustapahtumissa, kilpailujen järjestelytehtävissä.
  •     Myös matkalla "vapaaehtoistyöhön" sattuneet tapaturmat kuuluvat vakuutuksen piiriin.
  •     Vakuutuksesta ei korvata tapaturmaa, jos se on sattunut kilpaurheilussa tai sen harjoittelussa.
  •     Tapaturmavakuutuksessa on vuodesta 2013 eteenpäin vakuutettuna kaikki alle 80-vuotiaat entisen 75 ikävuoden sijaan.

    Tapaturman sattuessa täytetään tapaturmailmoituslomake.

Vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutuksen ehdot.

Toiminnanvastuuvakuutus 16-385-954-5

Toiminnanvastuuvakuutus korvaa liiton tai seuran kolmannelle osapuolelle aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu on korvausvastuussa. Vakuutus korvaa niin työsuhteisen kuin vakuutetun toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekevän aiheuttamat vahingot. Vakuutus kattaa myös järjestäjän vastuun esimerkiksi leireillä ja kilpailuissa.

Vastuuvahingossa täytetään vastuuvahinkoilmoitus. Se täytetään huolel­lisesti ja yhteystiedot täydellisinä. Vastuuvahingon vahinkotunnus on 16-223-684-8. Allekirjoituksella vahvistetaan annetut tiedot oikeiksi.

Vastuuvahinkoilmoitus

Toiminnanvastuuvakuutuksen ehtot ja erityisehdot

Vakuutuksessa noudatetaan vakuutusehtoja V1201, VA01 ja VA04.